23

Tarix

  • “GHC” (bütöv adı “Silk Way aviasiya şirkəti” MMC “GHC” filialı) 01.03.1999-cu ildə Bakı şəhərində Birgə Müəssisə kimi Azərbaycan Respublikasının hava limanlarında yerüstü və kommersiya xidmətlərinin göstərilməsi məqsədi ilə yaradılır.
  • 04.2014-cü ildə “Ground Handling Company” BM “Ground Handling Company” MMC kimi əsası qoyulur və 04.10.2014-cü ildə qeydiyyatdan keçirilir.
  • “Ground Handling Company” yük terminalının əsasında 01.11.2004-cü ildə “Baku Cargo Terminal” MMC adlı yeni şirkət yaradılır və qeydiyyatdan keçirilir.
  • 04.2007-ci ildə “Ground Handling Company” MMC və “Baku Cargo Terminal” MMC “Silk Way aviasiya şirkəti” MMC tərkibinə “GHC” və “BCT” filialları kimi əlavə olunur.
  • 03.2014-cü ildə “Silk Way aviasiya şirkəti” MMC “GHC” və “BCT” filialları bir şirkət altında birləşir və “Silk Way aviasiya şirkəti” MMC “GHC” filialı adlanmağa başlayır.