23

Qaydalar

Öz işində SWGH hava nəqliyyatının təşkili, sərnişinlər, yük və baqaja yerüstü xidmətlərə görə məsul şəxslər tərəfindən xidmət olunmasında Azərbaycan Respublikasının qanunları və normativ aktlarına, o cümlədən də aviya-şirkətlərin standartları və qaydalarını rəhbər tutur.